Hensikten med denne siden er å tillate deltakere i datainnsamlingsforsøket å be om innsyn i, eller sletting av de data de har bidratt med i forsøket. Tjenesten vil være tilgjengelig så lenge dataene lagres av Telenor eller deres samarbeidspartnere i prosjektet – maksimalt tre år etter forsøkets slutt. Siden deltakelsen i forsøket er anonym, må den som ønsker å få innsyn oppgi sin hemmelige nøkkel for å komme med en innsyns- eller sletteforespørsel.

Dersom du ikke har din hemmelige nøkkel, kan du ta kontakt med kundeservice på 09000.

Det kan ta opptil 30 dager å få svar på en henvendelse. Du vil bli kontaktet pr. telefon for å avtale nærmere hvordan innsyn skal tilrettelegges, eller gi bekreftelse på at dine data er slettet.


Vennligst skriv inn din hemmelige nøkkel:

Klikk på denne knappen for å be om innsyn til dine data:

Klikk på denne knappen for å be om sletting av dine data:


[English version]